Oddzial Olsztyński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


ZAPROSZENIE

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na XV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur.

Temat przewodni to „Medycyna Warmii i Mazur w czasie pandemii Covid-19”.

Zjazd odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2020 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej i – jak zwykle – będzie okazją do podzielnia się osiągnięciami naukowymi i doświadczeniem zawodowym z szerokim gronem koleżanek i kolegów z naszej izby lekarskiej.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania streszczeń (prace oryginalne, opisy przypadków), które po ocenie przez Komitet Naukowy, będą prezentowane w postaci doniesień ustnych lub plakatowych podczas poszczególnych sesji naukowych Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego, zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Poza możliwością zapoznania się z najnowszymi trendami w medycynie naszego regionu, będzie też okazja do spotkań towarzyskich i wspólnej zabawy z oprawą muzyczną, zaplanowanej podczas sobotniego wieczoru w Klubie Lekarza.


Ze względu na niepewność co do dalszego rozwoju epidemii koronawirusa, tegoroczna edycja Zjazdu Naukowo-Szkoleniowego Lekarzy Warmii i Mazur może odbyć się w formule online. Będziemy systematycznie informować o sprawach organizacyjnych.REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC DO POBRANIA TUTAJ
PTP Olsztyn

Design by flankerds.com