Historia

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Olsztyn
Oddział Olsztyński

02.09.2018
Rola i ustawicznie rozszerzajacym się zadaniem towarzystw naukowych było i pozostaje nadal propagowanie wiedzy, umiejętnosci zawodowych przy rozwijajacych się możliwosciach których dostarczaja nam inne dziedziny życia.

W medycynie jest to szczególnie ważne bo pozwala coraz częsciej lepiej i szybciej zarówno diagnozować jak i leczyć chorego człowieka a w przypadku dziecka, często umożliwić mu prawidłowy dalszy rozwój.

Przykładem jest tu chociażby rozwój nauk technicznych dzięki którym mamy dzis coraz doskonalsze metody obrazowania nie wspominajac o zmianach w biologii, mikrobiologii czy biochemii i genetyce, dzięki którym procesy chorobowe różnicujemy na poziomie "przekazywania informacji między komórkami". Zanim jednak dojdzie do wykorzystywania tych nowosci ktos musi owa wiedzę o nich przekazywać i korygować.

Taka rolę wzięli na siebie założyciele towarzystw naukowych organizujac spotkania na których prowadzono dyskusje, nie tylko na tematy merytorycznie zwiazane z dana dziedzina, ale także poruszano problemy organizacyjne, których nie brakowało nigdy, a już na pewno w czasie powojennym kiedy to powstawał min. Olsztyński Oddział PTP.

Założycielem jego był Edward Mróz (pediatra i patomorfolog, humanista jakich niewielu), który przybył do Olsztyna w 1949r. by organizować od podstaw opiekę pediatryczna na Warmii i Mazurach.
Już w 1951 r. założył oddział PTP zostajac jego pierwszym prezesem na kilka lat.

Przy współpracy z ówczesnym wojewódzkim specjalista ds. pediatrii dr Henryka Doerfferowa organizował szkolenia pediatrów z całego regionu, znane jako "szkolenia mragowskie" odbywajace się co miesiac, a do udziału w nich zapraszano wybitnych profesorów i nauczycieli pediatrii z całego kraju.

Były to pierwsze tego typu szkolenia w kraju, kontynuowane pózniej przez wieloletniego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie dr n.med. Olgę Szwałkiewicz (prezes oddziału 1967-1973, 1979-1984, specjalista pediatrii, Członek Honorowy PTP) która niezmiernie dbajac o jakosć opieki pediatrycznej mobilizowała wielu lekarzy do dokształcania się ,robienia specjalizacji i pisania prac naukowych, co przekładało się też na rozwój samego szpitala i wzrost liczebnosci kadry medycznej.

Niezapomniana postacia dla wielu pediatrów jest też dr Jan Orłowski - specjalista pediatrii, twórca olsztyńskiej kardiologii dziecięcej i działacz Towarzystwa Pediatrycznego już od 1956r., Członek Zarzadu Głównego PTP, funkcję prezesa Oddziału pełnił 2 krotnie i wielokrotnie był wiceprezesem (1973-1979). Honorowy Członek PTP.

Kiedy w 1966 r. do zespołu szpitala dołaczył Prof. Czesław Zychowicz działania PTP i szkolenia pediatrów jeszcze bardziej skoncentrowały się wokół Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, który w tym czasie zyskał nowa siedzibę i znacznie szersze możliwosci diagnostyki i leczenia, ale i profilaktyki.
Prof. Cz. Zychowicz pełnił też funkcję nauczyciela i ustawicznego konsultanta dla wszystkich lekarzy poświęcajac swój czas nierzadko w dni wolne i godz. nocne, nawet wówczas gdy "na troszkę" nas opuscił dla CZDz. w Warszawie. Członek Honorowy PTP.

W następnych latach funkcję przewodniczacego oddziału pełnili dr Irena Mierzejewska-Grabowska(1984-1990 - dyrektor szpitala w latach 1983-1991, specjalista pediatrii i twórca Poradni Reumatologicznej dla dzieci), dr n. med. Zdzisław Holendzki ( 1990-1996 - specjalista pediatrii i neonatologii ), Elżbieta Dziubińska-Kolender (1996-2003 - dyrektor szpitala w latach 1991-2004, specjalista pediatrii, diabetolog ), Jolanta Donay-Pukinska (2003-2011 - specjalista pediatrii), Teresa Kołcun-Penkowska ( od 2011 r do chwili obecnej-specjalista pediatrii i reumatologii).

W pierwszych latach działania Towarzystwa spotkania organizowane były co miesiac co z perspektywy czasu wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Nie było przecież innych możliwosci zdobywania najnowszej wiedzy jak spotkania z profesorami i specjalistami w dziedzinie pediatrii a jednoczesnie dawały one możliwosć (skrzętnie zreszta wykorzystywana przez nas) zadawania pytań, przedstawiania naszych osobistych przypadków i analizowania ich wsród kolegów.

Duże zmiany w systemie szkolenia lekarzy, programach specjalizacyjnych i wzrost możliwosci dokształcania się poprzez dostęp do ogólnoswiatowego pismiennictwa, konferencji organizowanych przez wyspecjalizowane w tym firmy oraz kursy "online" spowodowały w ostatnich latach spadek zainteresowania spotkaniami regionalnymi.

W ostatnich 4 latach spotkania odbywaja się 2-4 razy w roku (nie liczac spotkań organizowanych centralnie) na które zapraszamy również lekarzy rodzinnych opiekujacych się dziećmi. Nasz oddział nigdy nie był bardzo liczebny, a obecnie liczy tylko 104 członków, co siła rzeczy odbija się na ilosci uczestników spotkań (30-60 osób).

Wciaż jeszcze zainteresowaniem ciesza się spotkania epikrytyczne organizowane od wielu lat pod jednoczesnym patronatem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na których przedstawiane sa ciekawe, często trudne przypadki z codziennej pracy pediatry, a jednoczesnie analizowane sa nieprawidłowosci w postępowaniu merytorycznym i organizacyjnym.
Młodzi lekarze maja tu jednoczesnie możliwosć wdrażania się w przygotowywanie i prezentację swoich prac.

O naszych spotkaniach informujemy na stronie internetowej, mailowo bezposrednio na pocztę i poprzez informacje Izby Lekarskiej.

Teresa Kołcun-Penkowska
Przewodniczaca Oddziału Olsztyńskiego PTP

PTP Olsztyn

Design by flankerds.com