Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Skladka czlonkowska wynosi 60 złotych rocznie

Uprzejmie prosimy dokonywac wplat na podany nizej numer konta

Bank Zachodni WBK S.A.

40 1500 1298 1212 9003 0680 0000

W tytule prosze zawrzec imie i nazwisko czlonka PTP za ktorego uiszczana jest skladka
.

PTP Olsztyn

Design by flankerds.com