Oddzial Olsztyński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


Mini-Sympozjum szkoleniowo-naukowe "Rare means strong" w WSSD w Olsztynie

W imieniu Organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Mini-Sympozjum szkoleniowo-naukowym "Rare means strong" organizowanym w Dniu Chorób Rzadkich 29.02.2020 przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie pod auspicjami Eurocordis (rarediseaseday.org).

Mini-sympozjum będzie poświęcone diagnostyce chorób rzadkich z wykorzystaniem metod sekwencjonowania następnej generacji (NGS – ang. next-generation sequencing), w tym szczególnie możliwościom identyfikowania i opisywania nowych jednostek chorobowych.
Przedyskutowane zostaną również możliwości spersonalizowanych terapii u pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi.
Będziemy gościć małych pacjentów naszego Szpitala na różnych etapach stawiania ostatecznej diagnozy choroby rzadkiej i wprowadzania terapii personalizowanej.

Mini-Sympozjum będzie połączone z wystawą prac plastycznych pacjentów naszego Szpitala o tematyce związanej z Dniem Chorób Rzadkich.

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

Miejsce:
Sala Konferencyjna (1. piętro), Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A
Czas:
29.02.2020, godz. 9:00-16:15
Wstęp: bezpłatny

Zgłoszenia:
Mailowo pod adresem ChorobyRzadkieWSSD@gmail.com (w mailu proszę podać imię i nazwisko, stopień naukowy, nr prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarzy) - liczba miejsc ograniczona do 70 osób

Udział w Mini-Sympozjum będzie potwierdzany imiennym certyfikatem. Za udział w wydarzeniu przewidziano 6 punktów edukacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mini-Sympozjum "Rare means strong"!

Załączam wyrazy szacunku,
dr n. med. Małgorzata Pawłowicz
Koordynator ds. Rozwoju Neurogenetyki Dziecięcej
WSSD w Olsztynie

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM DO POBRANIA TUTAJ
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE NAUKOWE ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTCHD

Temat spotkania: Zespoły zaparciowe i choroba Hirschprunga: 70 lat doświadczeń - dylematy i wątpliwości.

Początek spotkania: 06.03.2020 godzina 14:00 Miejsce obrad: Refektarz Kościoła Św. Józefa, Gdańsk ulica Elżbietańska 9/10

Zgłoszenia należy przesyłać do 29.02.2020 na adres mailowy:
adamszendorowicz@wp.pl
kotbar@wp.pl
michalszymanski990@gmail.com

Nadsyłanie streszczeń do 29.02.2020 na adres mailowy:
andrzej.golebiewski@gumed.edu.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA TUTAJ

KONFERENCJA W IPCZD W WARSZAWIE

Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, która odbędzie się w dn. 13-14.03.2020 r. w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać do 29.02.2020 na adres:
konferencja.ipczd@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy możesz pobrać tutaj

Program konferencji dostępny tutaj
PTP Olsztyn

Design by flankerds.com